Historia i informacje o Morzu Bałtyckim

Morze Bałtyckie jest drugim co do wielkości morzem w Europie i znajduje się w północnej części kontynentu. Jego historia sięga epoki kamiennej, kiedy to w jego okolicach rozwijały się liczne kultury, takie jak na przykład kultura jamnicka i kultura płocka. W kolejnych wiekach morze stało się ważnym szlakiem handlowym, a jego brzegi zamieszkiwały różne narody, w tym Słowianie, Wikingowie i Krzyżacy. Co ciekawe, w XV wieku Morze Bałtyckie stało się areną wojen i konfliktów, a w XVIII i XIX wieku stało się ważnym ośrodkiem przemysłu i rozwoju gospodarczego. Obecnie Morze Bałtyckie jest ważnym miejscem turystycznym i ważnym źródłem ryb i innych zasobów naturalnych.

Do jakich państw należy Morze Bałtyckie?

Oczywiście Morze Bałtyckie graniczy z wieloma państwami europejskimi, w tym z Danią, Szwecją, Rosją, Estonią, Łotwą, Litwą, Polską i Niemcami. Wszystkie te państwa są właścicielami brzegów Morza Bałtyckiego i mają prawo do jego zasobów. Morze Bałtyckie jest również częścią regionu bałtyckiego, który obejmuje państwa nadbałtyckie i wpływa na ich historię, kulturę i gospodarkę.

Jaka jest fauna i flora Morza Bałtyckiego?

Mało kto wie, że Morze Bałtyckie jest bogate w różnorodną faunę i florę – na stronie www.ustkainfo.pl znajdziemy artykuł dotyczący  soli w Bałtyku i w temacie innych ciekawostek. Wśród gatunków zwierząt, które można spotkać w jego wodach, są na przykład ryby, takie jak śledź, dorsz, płoć, makrela i wiele innych. Morze Bałtyckie jest również domem dla licznych gatunków ssaków morskich, takich jak foki, morświny i delfiny. Wśród roślin można znaleźć wiele gatunków glonów, w tym morszczyn i zielenice, a także rośliny morskie, takie jak morszczyn pęcherzykowaty i rzęsy morskie. Morze Bałtyckie jest również ważnym miejscem dla wielu gatunków ptaków, które tu migrują lub zimują.